KidStore.am - Բալիկների խանութ - Kidstore
ԲԱԺԻՆՆԵՐ

ԽԱՂԵՐ ԵՎ ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

ԳՐՔԵՐ

ԱՔՍԵՍՈՒԱՐՆԵՐ

ՀԻԳԻԵՆԱ

ԱՄԵՆԱՇԱՏ ՎԱՃԱՌՎԱԾ
զեղչեր սիրում են բոլորը․․
  • Liza Stanford "I'm extremely picky when it comes to my kids and the Kidoo quality and work ethic didn't leave me any doubts!"
  • Thereza Franks "Now I know how to keep my kids entertained with some high-quality play sets, my twins just love this colorful stuff."
  • Vanessa Words "You get a classic-looking wooden toy combined with bright colours to excite little imaginations."

ԳՐԱՆՑՎԵՔ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՑԵՔ ՄԵՐ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՌԱՋԻՆԸ