KidStore.am - Բալիկների խանութ - Kidstore
 • ԲԱԺԻՆՆԵՐ

  ԽԱՂԵՐ ԵՎ ԽԱՂԱԼԻՔՆԵՐ

  ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

  ԳՐՔԵՐ

  ԱՔՍԵՍՈՒԱՐՆԵՐ

  ՀԻԳԻԵՆԱ

  ԱՄԵՆԱՇԱՏ ՎԱՃԱՌՎԱԾ

  զեղչեր սիրում են բոլորը․․
  • Liza Stanford "I'm extremely picky when it comes to my kids and the Kidoo quality and work ethic didn't leave me any doubts!"
  • Thereza Franks "Now I know how to keep my kids entertained with some high-quality play sets, my twins just love this colorful stuff."
  • Vanessa Words "You get a classic-looking wooden toy combined with bright colours to excite little imaginations."

  ԳՐԱՆՑՎԵՔ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՑԵՔ ՄԵՐ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՌԱՋԻՆԸ